Júniusban zárul a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt projekt

By 2018-06-21Hírek

Az Oktatási Hivatal (OH) 2018. június 14-én, Budapesten rendezte meg a Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP 3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt zárókonferenciáját.

A projekt 2016. február 1. és 2018. június 30. között valósul meg az Európai Unió finanszírozásával, összesen 1,260 milliárd forintból. A projekt célul tűzte ki, – fókuszálva a konvergencia régiókra – az iskolát megelőző kisgyermekkori nevelés színvonalának és esélyteremtő szerepének erősítését a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségének megteremtése érdekében.

A projektgazda Oktatási Hivatalnak (OH) és konzorciumi partnerének, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (CSBO) lehetősége nyílt a programban – a kisgyermekkori nevelés hazai helyzetének feltárását és elemzését követően – hiánypótló szakmai és módszertani fejlesztésekre. A projekt egyik célja a fenntartók, az óvodák, a bölcsődei ellátás intézményei és szolgáltatói, valamint a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése érdekében, a 3 év alatti gyermekekkel foglalkozó szolgáltatások, intézmények átalakulásának, újonnan alapításának szakmai támogatása, és a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása, szakmai hálózat működtetésével. További cél a hátránykompenzációs pedagógiai tudás megszerzése és megosztása az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, szolgáltatást nyújtó személyek, koordinátorok, segítők, valamint a pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák, illetve köztisztviselők körében. Ezen kívül a projekt fontos célkitűzése a szülők támogatása a kisgyermekkori gondozás és nevelés, kiemelten a kisgyermekkori tanulás pótolhatatlan jelentőségének tudatosításában, szakszerű eszközrendszerének megosztásában.

A CSBO a gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakulását országos mentor- és koordinátorhálózat révén segítette. 2017 novembere és 2018 májusa között a 6 év alatti gyermekek intézményes nevelését biztosító intézmények és szolgáltatók szakembereinek (összesen 1.646 főnek) szervezett 30 órás akkreditált, minősített, térítésmentes továbbképzéseket a családpedagógia, a játék, a mozgás és a környezettudatosság témájában. „Gyereknek áll a világ” címmel 30 alkalmas családi programsorozatot valósított meg a konvergenciarégiók kistelepülésein, a szülők tájékoztatása érdekében.

A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel. A szakmai-jogi felkészültséghez járult hozzá az önkormányzati köztisztviselőknek – mint az óvodafenntartók képviselőinek – kidolgozott és minősített távoktatásos képzés, amelyen több mint 1000-en vettek részt.