FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKORI HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS Elindult az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt projekt.

A Kormány vállalta a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítását. Ezzel a vállalással összhangban a projekt célja az óvodák, a családi napközik és más kisgyermek-nevelési célú intézmények esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, képzések és támogató szolgáltatások segítségével. Kiemelt figyelmet fordít a 3 éves kortól előírt óvodai nevelés és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi szintű szakmai támogatására.

Sajtóközlemény_EFOP311_2020_0628