A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően 2016. szeptember 1-jével a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással megszűnt.

A Kormány 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata módosította az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatot, amelynek értelmében az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt kedvezményezettjeként  a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. került nevesítésre.

Fentiekre való tekintettel az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt 2016. szeptember 1-jével átadásra került a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. részére.