Lezajlott az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt nyitókonferenciája

Az Oktatási Hivatal és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közös szervezésében a Pallasz Athéné Egyetem szolnoki Campusán október 20-án került megrendezésre az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt nyitórendezvénye.

A kiemelt projekt 2016. február 1. és 2018. január 31. között valósul meg az Európai Unió támogatásával, 1,260 milliárd forint megítélt támogatási összegből a projektgazda Oktatási Hivatal (OH), valamint konzorciumi partnere a Családbarát Ország Közhasznú Nonprofit Kft. (CSBO) által.

A kiemelt projekt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal erősíteni az óvoda és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának esélyteremtő szerepét és hátránykompenzációs képességét. További célok az óvodákban és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása területén dolgozó szakemberek továbbképzése, szakmai támogatása; az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének segítése.

Mindemellett a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. projekt tevékenységei közé tartozik a bölcsődei ellátás rendszerének átalakulása kapcsán az intézmények, szolgáltatók, önkormányzatok, leendő fenntartók informálása, valamint a szakmai tanácsadás és támogatás is.

Dr. Beneda Attila – Emberi Erőforrások Minisztériuma – család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében elmondta, nehéz demográfiai helyzetben van ma Magyarország, de számos lépés történt, hogy a “családi lét” megfelelő hangsúlyt kapjon a társadalomban.
Kiemelte, a legfőbb cél megadni a lehetőséget a családoknak, a nőknek a választásra. Vagy otthon maradnak és nevelik a gyermekeiket, vagy dolgoznak a gyermeknevelés mellett. Ennek érdekében történt intézkedések között említette a gyed extrát és a bölcsődei rendszer kiszélesítését.

Dr. Görög Norbert főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály – a 2017. január 1-től hatályba lépő bölcsődei rendszer változásairól tartott előadást. Bemutatta a 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei ellátások új rendszerét, a bölcsődei intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) és bölcsődei szolgáltatók (családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) felépítésére, működtetésére vonatkozó információkat.

2017-től a települési önkormányzatoknak kötelező feladata lesz a 3 éven aluli gyermekek ellátásának megszervezése, ha a településen legalább 5 kisgyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 0-3 éves népesség száma meghaladja a 40 főt. A települési önkormányzatoknak a bölcsődei ellátás keretén belül lehetőségük lesz a jól ismert bölcsőde mellett akár kis létszámú intézmény (mini bölcsőde) vagy többféle rugalmas szolgáltatás (munkahelyi, családi bölcsőde) kialakítására is. A települések dönthetnek a tekintetben, hogy az adottságaikat és lehetőségeiket ismerve kiválasszák azt az ellátási formát, amely az ott lakó kisgyermekes családok igényeinek a legjobban megfelel.

A jövőben a kisgyermekes családok az államtól többféle segítséget kaphatnak ahhoz, hogy a mindennapokban össze tudják egyeztetni a szülői és munkavállaló feladataikat és gyermekeik jó minőségű bölcsődei ellátás keretén belül szeretetteljes, biztonságos környezetben nevelkedhessen, fejlődhessen.

A rendezvényen Csapóné Ferenczi Szilvia szakmai vezető ismertette a CSBO projekt tevékenységeit: kutatás, képzés, mentorálás, hálózati koordináció, „Gyereknek áll a világ” című rendezvénysorozat lebonyolítása.

A kutatás során 1000 családi napközi és bölcsőde kérdőíves felmérése zajlott le a konvergencia régiókban, valamint 488 fős lakossági adatfelvétel történt kisgyermekes családok körében, tükörlekérdezés alkalmazásával.

3 témában, 4 képzési anyag került kidolgozásra. A 2017 tavasz folyamán induló, 30 órás minősített, illetve akkreditált képzések a következők:
– Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó, pedagógus munkakörben dolgozó szakembereknek,
– Családközpontú pedagógia gyakorlata,
– Mozgás és környezettudatosság az első életévekben,
– Játék az első életévekben.

A kiemelt projektben mentor hálózat került kialakításra. A 8 fő mentor munkája során az alábbi tevékenységeket látja el:
– A 0-3 éves korú kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsődék, családi napközik, óvoda-bölcsődék szakemberei részére szakmai támogatás nyújtása.
– Az új szabályozási környezethez való alkalmazkodás érdekében szakmai anyagok, ajánlások, működési dokumentumok kidolgozásában való közreműködés.
– A szabályozási környezet újdonságainak megismertetése, alkalmazásának segítése a működési területén 0-3 éves korú gyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó intézményekben, szolgáltatásokban.
– Szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok gyűjtése, és átadása a workshopokon és szakmai rendezvényeken.

A kiemelt projekt keretében 4 fős területi koordinátor hálózat működik, amely feladata:
– Információk nyújtása és szakmai tanácsadás az önkormányzatok, leendő fenntartók számára a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódóan.
– A kisgyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos pályázatok figyelése és a szakmai támogatás biztosítása a leendő pályázóknak.
– A kisgyermekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szereplők közötti kapcsolatok kiépülésének elősegítése érdekében szakmai workshopok szervezése.

A „Gyereknek áll a világ!”  című  30 alkalmas rendezvénysorozat célja a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának új rendszerével, és a bölcsődei ellátás előnyeivel, lehetőségeivel megismertetni a kisgyermekes családokat.
A rendezvények olyan településeken valósulnak meg, ahol a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása nem megoldott és a településen élő 3 év alatti gyermekek száma legalább 40 fő.
A rendezvények programjai a napközbeni gyermekellátás népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai előadások, gyermek-, egészség-, sport-, gasztronómiai- és szórakoztató programok.
A 2016-os helyszínek Szentpéterúr, Bana, Szabolcsveresmart, Pitvaros, Somogyjád, Palotás voltak.

Az eseményen az Oktatási Hivatal ismertette részvételét az EFOP projektek megvalósításában, a konzorciumvezető bemutatta a projektrészének tevékenységeit és az eddigi eredményeit, valamint az óvoda esélynövelő szerepét a hátrányos helyzetű gyermekek óvoda nevelésben és az óvoda fenntartó lehetőségeit a kisgyermekek hátránycsökkentésében.

Dr. Görög Norbert főosztályvezető és Csapóné Ferenczi Szilvia szakmai vezető előadását az alábbi hivatkozásra kattintva letöltheti:

Dr. Görög Norbert előadása

Csapóné Ferenczi Szilvia előadása

A konferencián elhangzott további előadások letölthető prezentációit az alábbi oldalon találja:

Konferencián elhangzott további előadások